HUNGARY AMBULANCE

A segítség mindig kézzel fogható!

 
- Általános Mentés (OMSZ irányítása alatt végzett  tevékenység)
- Sport és tömeg rendezvények, koncertek, filmforgatások 
  magas szintű egészségügyi biztosítása 
- Nemzetközi és hazai betegszállítás 
- Orvosi ügyeletek biztosítása 
 
 
 
- Foglalkozás egészségügyi ellátás, mobilszűrő állomással    kitelepülve is 
- Sport egészségügyi ellátás 
- Frekventált intézmények, bevásárló központok    egészségügyi biztosítása 
- Elsősegély oktatás és vizsga megszervezése,    lebonyolítása 
- Speciális mentő és tűzoltó feladatok ellátása
 
 
 
 
Törvényi háttér a rendezvények biztosításához:
 
A rendezvények egészségügyi biztosítását az 5/2006. (II.7.) EüM rendelet szabályozza:
2.6. A mozgóõrség egészségügyi biztosításának szintjei:

2.6.1. Kisebb létszámú (1000 fõ alatti) rendezvény esetén mozgóõrség akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy idõskorúak számára szervezik, illetve külön jogszabály a (sport)esemény jellegére tekintettel azt kötelezõen elõírja.
2.6.2. 1001-5000 fõ részvétele esetén legalább egy esetkocsi szükséges.
2.6.3. 5001-10 000 fõ részvétele esetén legalább egy esetkocsi és egy mentõgépkocsi szükséges.
2.6.4. 10 001-50 000 fõ részvétele esetén legalább egy rohamkocsi, egy esetkocsi és egy mentõgépkocsiszükséges.
2.6.5. Minden további 10 000 fõ részvétele esetén további egy-egy esetkocsi szükséges.
2.6.6. 100 000 fõt meghaladó rendezvény esetén 50 000 fõnként további egy-egy rohamkocsi szükséges.
2.6.7. 50 000 fõt meghaladó rendezvény esetén oxyológiai ambulancia biztosítása szükséges.
2.6.8. 50 000 fõt befogadó rendezvény esetén készíteni kell mentési tervet, amelyet 8 nappal a rendezvény elõtt egyeztetni kell az OMSZ illetékes regionális szervezetével és a biztosításba bevonásra kerülõ más szakmai szervezetekkel.

2.6.9. Szabadtéri autómotorsport-rendezvény esetén - a fokozott veszélyforrásra figyelemmel - egy mentõhelikopter is szükséges, ha a rendezvény nagy területen zajlik, mentõgépkocsival nehezen bejárható és a pálya legtávolabbi pontja 10 percen belül, illetve az ellátó egészségügyi intézmény 20 percen belül földi mentõjármûvel nem érhetõ el.

2.6.10. Több mentõegység igénybevétele esetén a rendezvény szervezõje kijelöli azt az ellátásért felelõs vezetõt, aki folyamatos kapcsolatot tart a helyszín biztosításában résztvevõkkel.

3. Rendezvényen ellátott beteg elszállítása

Amennyiben az 1-2. pontban foglaltak szerint ellátott beteg egészségi állapotának megfelelõ ellátásra alkalmas, legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítása válik szükségessé, akkor errõl a rendezvény egészségügyi biztosítását végzõ szervezetnek kell gondoskodnia. Ennek hiányában, vagy ha a tervezett oxyológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, és emiatt az OMSZ-nak igazolt többletköltsége merül fel, akkor ezt az egészségügyi biztosítást végzõ szervezet az OMSZ számára megtéríti.

[MK 2006/13. szám (II.7.)]
A rendezvény egészségügyi biztosításával kapcsolatosan igénybe vehető:
  • mentőkocsi
  • esetkocsi
  • rohamkocsi
  • MOK (mentőorvosi kocsi)
  • mentőhelikopter            
  • mentő-motorkerékpár
  • oxiológiai ambulancia, telepített fektető (TBE)
  • orvos (gyalogos eü-i biztosítás)
  • mentőtiszt (gyalogos eü-i biztosítás)
  • mentőápoló (gyalogos eü-i biztosítás)